బి-లాండ్

మా B-LAND ఫ్యాక్టరీ 2019 వేసవిలో సందర్శించడానికి మరియు అధ్యయనం చేయడానికి ప్రతిచోటా వస్తున్న విదేశీ మిత్రులను స్వాగతించండి, CEO SIMON WU అధ్యయన సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు;

blant (1) blant (2) blant (3) blant (4) blant (5)


పోస్ట్ సమయం: మార్చి -03-2021